×

Dagen vår

Barnehagens åpningstid er: 07:15 - 16:45

Dette er er de rammene vi holder oss innenfor. Vi synes det er viktig at dagsrytmen ikke er for detaljert, da dette vil være med å sette begrensninger for det vi gjør. Vi organiserer dagene slik det passer best for hver enkelt dag, men har selvfølgelig en del faste rutiner.

07:15-08.00 Barna kommer, frilek inne

08:00-08:30 Frokost, matpakke.

09:30-14:30 Kjernetid

Gruppedeling, samlingsstund,utedag, tur, ulike aktiviteter.

11:00 Formiddagsmat, matpakke.

14:00 Fruktmåltid, matpakke + frukt (fra barnehagen)

15:00-16:45 Lek i barnehagen, ute eller inne.

16:45 Barnehagen stenger