×

Søknad og priser

Søknad om plass i barnehagen må gjøres elektronisk via Lillestrøm kommunes hjemmeside. Søknadsfristen for hovedopptak er 1. mars. Det er samme skjema som benyttes for søknader i kommunale og private barnehager.

Ta kontakt med styrer for evt. spørsmål.

Priser:
Foreldrebetalingen følger makspris, priser fra 01.01.2021 er 3315,-

Det gis søsken moderasjon på 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr 3 eller flere.