×

Årsplan og vedtekter

Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan for sin barnehage. Årsplanen skal fungere som et arbeidsredskap for oss som jobber i barnehagen, og som en dokumentasjon på vår virksomhet overfor foreldrene og andre. Den gir en oversikt over rammene for arbeidet, målsetting, og den pedagogiske virksomhet vi jobber etter. Denne planen legger grunnlaget for de mer konkrete månedsplanene til de enkelte avdelingene.

Årsplanen skal godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplanen er utarbeidet i henhold til de overordnede mål og rammer som er satt i

Rammeplan for barnehagen og Lov om barnehager.